Jeg vil ikke skjule min begejstring. Jeg mener Flipped Classroom kan ændre skolen og uddannelsessystemet. Men forvent ikke at dette indlæg forklarer metoden Flipped Classroom. Istedet vil jeg bare forklare hvorfor jeg er så begejstret.

Lærer-elev samtaler

Forskning siger at “Læreren er den vigtigste enkelt faktor for elevers læring”.

Så hvorfor ikke give alle elever tid med læreren? Hver gang jeg taler med en af mine elever styrker det vores forståelse. Vi afklarer forventninger, udveksler faglig forståelse og skaber personlige relationer. Det er ikke kun antallet af disse samtaler der tæller, men ligeså meget kvaliteten. Hvordan taler jeg med eleven så det er forståeligt? Det rammer hårdt at se hvor tit en elev faktisk ikke forstår hvad jeg forventer eller forklarer. Tanken om at den misforståelse muligvis aldrig var kommet frem, hvis jeg havde talt til hele klassen, og ikke direkte med eleven, bekræfter det værdifulde i lærer-elev samtalerne.

“Han var bare god til at komme og snakke med alle i løbet af timen.”

Sådan beskriver en elev et forløb med Flipped Classroom. Oplevelsen af at have været der for alle elever, i løbet af en time, er uvurderlig stærk.

Og så er der de didaktiske tiltag. Når jeg kender alle mine elever kan jeg også indrette en differentieret undervisning. Begrebet at differentiere klinger for mig lidt hult. Det er blevet slidt op. Det bliver kastet til højre og venstre:

“Har du husket at differentiere?”

“Øh jah…” må jeg så svare, for jeg skulle jo nødig virke dum.

Jeg har ikke svaret på hvordan man skaber den fuldstændige differentiering. Det kræver mere end opgaver som er tilpasset læringsstile og fagligt niveau. Jeg tror på det ligeså meget handler om tiden til at lære. Med Flipped Classroom har jeg frigjort tid i timen så jeg kan differentiere elevernes opgaver og lade dem arbejde i deres eget tempo.

“Den sidste ting som jeg nok synes var det mest fantastiske, som du VIRKELIG skal have ros for, er helt klart at du fordelte opgaverne, udfra hvordan vi var, istedet for og give os en opgave alle sammen. Kæmpe kæmpe like herfra, kunne du godt vise de andre lærere, at det var en god ting.” 

Sådan et citat gør mig begejstret!

Elev aktivitet

– den er høj kunne jeg passende skrive! Nogle gange er den foruroligende høj. Mellem 2 – 5 minutter går der fra timen starter og til eleverne er aktive. 

​”Jeg kan rigtig godt lige at han sørger for at vi ikke sidder og kigger i bogen, men vi kommer ned og laver en masse forsøg”.

Når eleverne ikke er tvunget til læreroplæg bliver der nedbrudt roller i undervisningen. Jeg er aktiv med eleverne. Læringsprocessen bliver nu selvstændiggjort og eleverne får en ejerfornemmelse af stoffet. Det er nu de lærer mere end fagets faglige indhold. Selvfølgelig mener jeg det faglige indhold skal bære undervisningen – men det er i ligeså høj grad en proces. Det betyder også at jeg har fået ny rolle. Jeg er nu en vejleder, som ikke længere bare skal svare på spørgsmål, men som nu har tiden til også at stillespørgsmål. Forskellen på at stille et spørgsmål eller besvare et spørgsmål, er som at agere istedet for at reagere.

“Jeg kan godt lide at han bare sætter os i gang med arbejdet. Altså han står bare ikke og snakker i 30 lange minutter”.

“Han sætter os bare igang…”  har eleven udtalt. Og ja det gør jeg bare. Hvis jeg forventer at eleverne skal være medskabende i timen må jeg også vise dem tilliden. I flere tilfælde har jeg overvejet hvordan det mon skulle ende, men så er det som roen sænker sig over undervisningen. Når eleverne får lov at finde deres naturlige arbejdstempo og ikke skal paces gennem aktiviteterne fordi tiden i undervisningen er knap. De finder deres eget flow og jeg skal ikke kæmpe med klasseledelse og uro. Nu kunstruerer eleverne deres egen forståelse af emnet i en social kontekst med andre elever og med mig som vejleder.

Igen bliver jeg begejstret!

Faglig læring

Det er alt ssammen meget godt – men lærer eleverne noget?

Ja.

Men med en læringsproces der er mere personliggjort kræver det også andre evalueringsmetoder. Selvfølgelig er der faktuel viden som alle elever skal besidde, men deres kendskab til forskellige aspekter af et emne kan være vidt spredte. Det kræver differentierede tests, at teste en klasse som har arbejdet differentieret.

Den bedste lærer

Budende på hvad en god lærer skal kunne er uendelig. Det siges at så længe en lærer brænder for sit fag, så kan han eller hun også fange sine elever. Jeg har oplevet hvordan den begejstrede lærer kan inspirere sine elever og sammen med dem skabe et godt undervisningsmiljø.

Hvis jeg er den vigtigste enkelt faktor for elevens læring, er begejstring vel ikke en helt uvæsentlig faktor?

Min vej til begejstring er Flipped Classroom.

(Citater er taget fra to 8. klasser som har arbejdet med Flipped Classroom i fysik/kemi)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *