Se også: Lav en god video

 

Her finder du information til, hvilken forberedelse du bør gøre dig, inden du laver en undervisningsvideo til Flipped Classroom.

 

Læringsmål

Dit udgangspunkt for en video bør altid være et læringsmål.  Når eleverne har lavet deres hjemmearbejde bør de være klar til at arbejde med aktiviteter i timen. Derfor skal videoen ikke ses som “noget for sig selv” – den er en del af det, som sker i timen.
De læringsmål som du har planlagt er det endelig mål og ingen elever kan opfylde dem, ved kun at se en video.

Læringsmål -> Aktiviteter -> Video -> Nyt læringsmål.

 

Formål

En video behøver ikke være en overlevering af viden, hvor eleverne kun skal “huske og forstå”.

Andre formål:

– Tease, indlede til et emne.

– Undre, ved fx at vise et fænomen eller udelade noget information i forklaringen.

– Instruere, give instrukser til en aktivitet eller metode.

Uden et klart formål bliver videoen overflødig, derved kommer den til at virke som noget der ikke havde med timen at gøre.

 

Indhold

Når du laver Flipped Classroom kan lærebogsystemer måske virke overflødige, men det er de langt fra. Det er svært at lave dispositioner til de videoer du vil lave før et forløb, hvis ikke du har noget at støtte dig til. Derfor er det godt at bruge et lærebogssystem. På den måde er der en rød tråd i det faglige indhold og de begreber som eleverne møder i hjemmearbejdet og aktiviteterne i timen.

Nogle elever vil foretrække at læse en fagtekst fremfor video. Når du har brugt en lærebogsystem, kan de elever i stedet læse en tekst som hjemmearbejde.

 

VideoBanken

Brug andres videoer til at finde inspiration. Der er helt sikkert andre lærer, som før har lavet en video til det emne i skal arbejde med. Måske er det slet ikke nødvandigt at lave en ny video, du kan måske bruge det andre har delt.

VideoBanken

 

Når du forbereder hjemmearbejdet til dine elever, gør du det for deres skyld. Det handler om at forberede eleverne til timen i Flipped Classroom, så de kan være aktive og bruge dig. Men pas på du ikke vil for meget med dine videoer. Der er en grænse for hvor meget og hvad eleverne kan bearbejde i deres hjemmearbejde.

 

Èn video – et emne

Når du sammensætter indholdet til en video så hold dig til et emne. Eleverne vil have svært ved at adskille to emner fra hinanden og vil i flere tilfælde blande fakta sammen. Sker det, så risikerer du at eleverne faktisk er mindre “forberedte” til timen, efter de har lavet deres hjemmearbejde.

Arbejder i med ‘udsagnsord og tillægsord’ så lav en video til hvert emne. To korte videoer, med hver sit emner, giver en bedre samlet forståelse.