Test din viden om Flipped Classroom

På denne side vil du få et indgående kendskab til Flipped Classroom / Learning og hvilke muligheder det kan give dig som underviser.

 

Traditionel undervisning

I en traditionel undervisning er eleverne tvunget til at høre på et fælles læreroplæg. Det kan være svært, at få tid til at tilgodese den enkelte elevs behov. Eleven kan ikke lære i sit eget tempo eller på et tilpasset niveau.

 

Flipped Classroom

Metoden kommer fra USA, hvor to lærere, Aaron Sams & Jonathan Bergmann, oplevede, at flere elever ikke kom til timerne. De ville gerne give denne gruppe af elever mulighed for, at få undervisningen på et andet tidspunkt. Derfor begyndte de at optage deres undervisning på video og dele den med eleverne på internettet. Langsomt begyndt også de elever, som ellers havde været til undervisningen, at se videoerne. De fandt ud af, at eleverne foretrak at se læreroplægget på en video før timen og i stedet bruge tiden i skolen på det som normalt havde været lektier.

Flipped Classroom (også kendt som Flipped Learning) har nu spredt sig til store dele af USA og resten af verden.

Ved at flytte læreroplægget udenfor klassen, gennem video, får man mere tid i klassen. Det gør at man kan bruge tiden på den bedste måde og lave aktiviteter, som fx. gruppearbejde.

  1. Læreren optager en video af sit læreroplæg, og lægger det ud på nettet med et online spørgeskema.
  2. Eleven ser videoen før timen og svarer på spørgsmålene.
  3. Læreren modtager automatisk elevernes svar og kan planlægge timen ud fra elevernes forståelse.
  4. Eleverne møder til timen med en forhåndsviden og tiden kan bruges på aktiv læring.

 

Det betyder…

– At eleven kan lære i sit eget tempo. Pause og genafspille videoen hvis der er behov for det.
– Eleven har en øget motivation for at se en video, fremfor at læse i en bog.
– Læreren kan få indblik i elevernes forståelse og dermed have et bedre udgangspunkt for timen .

 

I timen

– Kan man bruge en elevtutor i gruppearbejdet.
– Lave niveauopdelte opgaver til grupper eller den enkelte elev.
– Elever kan arbejde problemorienteret og anvende deres viden.
– Timen bliver elev-centreret og læringsprocessen bliver mere aktiv.

 

Ny elevrolle

Eleven bliver mere inddraget, fordi de ikke bare er modtagere – men medskabende.
Eleven bliver mere selvstændige, fordi de kan bruge videoerne og hinanden i timen og er mindre afhængige af læreren.

 

Ny lærerrolle

Fordi man ikke længere skal formidle viden, men bruger sig selv om vejleder. Underviseren kan nu nå rundt og få samtaler med alle elever og opbygge stærke relationer.

 

Opsummering

– Flipped Classroom/Learning er en filosofi som giver en differentieret undervisningen, der tilgodeser den enkelte elev.
– Flipped Classroom giver tid til mere aktivitet i timen.
– Eleverne og lærerens roller flippes – læreren bliver en vejleder og ikke formidler.
– Det handler om at bruge tiden sammen med eleverne, på den bedste måde.

Ekstra-materialet indeholder supplerende og uddybende viden i tilknytning til Flipped Classroom. Det er litteratur, videoer og hjemmesider, som flipperiet.dk selv har produceret, eller indsamlet, og derfor kan anbefale.

 

Litteratur

Flipped Classroom på VUC i Nordjylland (Klik her)

7 ting du bør vide om Flipped Classroom (Klik her)

En vurdering af Flipped Classroom (Klik her)

 

Hjemmesider

Community for Flipped Classroom i USA – Flipped Learning Network

Dansk folkeskolelærer som selv anvender Flipped Classroom – Anders Schunk

 

Video

How the Flipped Classroom works (Klik her)

Salman Khan fortæller om video i undervisningen (Klik her)

Højby Skole anvender video i undervisningen (Klik her)

Indslag i DR-Nyhederne om Flipped Classroom (Klik her)