Forsinket video

Hvordan kan teknologi inddrages i undervisningen, uden det bliver omdrejningspunktet for læringen?
Læs hvordan video kan anvendes til at frigøre viden, når eleverne har behovet og motivationen for at modtage den.

Aktiv afkodning

“Hvordan får Apple’s produkter deres karakteristiske farve?” Dette spørgsmål poppede op i mit hovede en dag hvor jeg sad ved min MacBook. Som jeg altid gør, når der opstår et spørgsmål, “google’r” eller “youtub’er” jeg det. Resultatet bliver ofte at jeg sidder i halve og hele timer foran min computer og spoler frem og tilbage i forskellige youtube-videoer, mens jeg sammenligner dem på kryds og tværs.

Den her adfærd – en aktiv afkodning af et medies indhold – er præcis det jeg ønsker mine elever skal gøre, når de ser en video som hjemmearbejde eller arbejder med den i timen.

Men hvordan sikrer jeg, at elevernes afkodning bliver mere end bare overfladisk?

 

Behov og motivation

Når der opstår en uligevægt i det vi oplever og det vi ved eller kan, så skabes der et naturligt behov. Hvis vi ser en problemstilling som vi føler et behov for at løse, så har vi også en motivation for at undersøge hvordan det kan gøres. I mit tilfælde blev jeg motiveret af mit behov for at lære hvordan Apple-produkter farves.

Det handler derfor ikke kun om hvordan og hvilken viden som leveres – men også hvornår den leveres.

“Explore- Flip – Apply” er en undervisningsmodel udviklet af Ramsey Musallam. Her præsenteres eleverne først for viden i dét øjeblik hvor der er et behov og en motivation for at modtage og anvende den.

Første skridt i undervisningen bliver derfor at lade eleverne undre sig og undersøge emnet – også kaldet “Explore”.

Som hjemmearbejde er der lagt en video ud som skaber undren og inddrager eleverne i emnet der skal arbejdes med.
Eksempelvis skal klassen arbejde med “deling” og videoen kunne se ud som nedenfor.

 

 

Eleverne møder nu i skolen med forventninger og læringsparathed.

Næste skridt bliver at eleverne undersøger emnet, med udgangspunkt i deres forforståelse. Løsningerne skal være åbne og ruten dertil skal gerne lede dem til del-konklusioner undervejs. Læringsmiljøet bliver nu rum for en dannelse af viden, hvor drivkraften er behovet og motivationen for at undersøge emnet og skabe en løsning.

I henhold til at arbejde med “deling” kunne opgaven se ud som eksemplet nedenfor.

 

 

Gennem undersøgelsen vil elevernes læringsproces følge vidt forskellige ruter, hvor der løbende er spredning og udligning i fremskridt og niveau. På tværs af klassen vil der opstå generelle behov – som eksempelvis at der kan være “ting til overs” når der deles (En “rest”). Samtidigt vil der være en spredning i niveau, der gør at nogle elever begynder at udvikle mere effektive metoder til at dele, ved at anvende tabeller og multiplikation.

Alle disse forskellige ruter er med til at styrke elevernes behov og motivation for at mestre emnet.

Det er på dette tidspunkt, at læreren skal levere den viden, som eleverne nu mangler.

 

Og nu skal der flippes!

Eleverne er nu motiverede for at skulle modtage viden og samtidig er deres behov synlige, mens de arbejder med undersøgelsen. På baggrund af Explore-fasen planlægger og producerer læreren nu en video. Formål er at formidle præcis den viden, som eleverne mangler, for at de kan bevæge sig videre af deres lærings-rute.

Selvom videoen laves fælles for hele klassen, vil den få forskellige formål fra elev til elev. Nogle vil få bekræftet det deres undersøgelse viste, mens andre vil få supplerende viden til det de allerede ved.

Videoen kunne se ud som nedenfor, efter eleverne har undersøgt hvordan man deler.

 

 

Nu  arbejder eleverne ikke med videoen fordi “de skal”, men fordi de har oplevet en uligevægt som har skabt et behov og en motivation for at mestre emnet.

 

Kilder

Ramsey Musallam på youtube

Ramsey Musallam’s hjemmeside

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *